کد 933


نام شرکت:

 سازه های فلزی شهریار

Shahriar Steel Structures

 

نوع گواهینامه: ISO 3834-2
شماره گواهینامه: 933
دامنه: Manufactoring of Constructive Steel Structures
تاریخ صدور گواهینامه: 27/11/2014
تاریخ انقضا گواهینامه: 27/11/2017
وضعیت: فعال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
کد 933