کد 943


نام شرکت:

آب منطقه ای همدان

Hamedan Regional Water Autharity

 

نوع گواهینامه: ISO 9001:2008,ISO 14001:2004,OHSAS 18001:2007
شماره گواهینامه: 943
دامنه: Water Resource Management
تاریخ صدور گواهینامه: 04/03/2015
تاریخ انقضا گواهینامه: 04/03/2018
وضعیت: ابطال

 


نام شرکت:

آب منطقه ای همدان

Hamedan Regional Water Autharity

 

نوع گواهینامه: ISO 10015:2011
شماره گواهینامه: 943
دامنه: Training Management
تاریخ صدور گواهینامه: 04/03/2015
تاریخ انقضا گواهینامه: 04/03/2018
وضعیت: فعال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
کد 943