کد 168


نام شرکت:

توسعه سیلوها

Development silos

 

نوع گواهینامه: ISO 9001:2008,OHSAS 18001:2007
شماره گواهینامه: 168
دامنه: Management of construction and supervision of installation of heavy industrial structures (Dams , Silos , etc ) in Iran and Internationally
تاریخ صدور گواهینامه: 18/06/2013
تاریخ انقضا گواهینامه: 18/06/2016
وضعیت: فعال

 


نام شرکت:

توسعه سیلوها

Development silos

 

نوع گواهینامه: ISO 14001:2004
شماره گواهینامه: 168
دامنه: Management of construction and supervision of installation of heavy industrial structures (Dams , Silos , etc ) in Iran and Internationally
تاریخ صدور گواهینامه: 18/06/2016
تاریخ انقضا گواهینامه: 18/06/2019
وضعیت: فعال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
کد 168