کد 928


نام شرکت:

مدیریت تولید برق زرند

Zarand Power Generation Management

 

نوع گواهینامه: ISO 9001:2008,OHSAS 18001:2007,HSE,ISO 10015:2011
شماره گواهینامه: 928
دامنه: Management of Production of Electricity
تاریخ صدور گواهینامه: 26/05/2016
تاریخ انقضا گواهینامه: 26/05/2019
وضعیت: ابطال

 


 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
کد 928