937


نام شرکت:

مهندسی مشاور ماب

Maab Consulting Engineering

 

نوع گواهینامه: ISO 9001:2008
شماره گواهینامه: 937
دامنه: Consulting, Engineering in Planing, Designing and Monitoring Projects, Including: Urban and Regional Planning, Urban Design, Tourism Planning, Spatial Planning, Urban Renovation and Reconstruction, Architectural Design, Construction, Structrul Design, rehabilitation and Retrofitting
تاریخ صدور گواهینامه: 09/01/2017
تاریخ انقضا گواهینامه: 09/01/2018
وضعیت:  غیرفعال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
937