کد 929


نام شرکت:

سیمان آذرآبادگان خوی

  Azarabadegan Khoy Cement Co

نوع گواهینامه: ISO9001,OHSAS18001,ISO14001,ISO50001,CE
شماره گواهینامه: 929
دامنه: Management of Production, Marketing and Sales of Cement
تاریخ صدور گواهینامه: 26/10/2016
تاریخ انقضا گواهینامه: 26/10/2019
وضعیت: فعال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
کد 929