کد 938


نام شرکت:

جوشیران

jooshiran

نوع گواهینامه: ISO9001:2015
شماره گواهینامه: 938
دامنه: Design and Production of Welding Fluxes and Processing of WeldingWires
تاریخ صدور گواهینامه: 22/04/2018
تاریخ انقضا گواهینامه: 22/04/2021
وضعیت: فعال
 نوع گواهینامه:  OHSAS 18001:2007
 شماره گواهینامه:  938
 دامنه:  Design and Production of Welding Fluxes and Processing of WeldingWires
 تاریخ صدور گواهینامه:  22/04/2018
 تاریخ انقضا گواهینامه:  22/04/2021
 وضعیت:  فعال
 نوع گواهینامه:  ISO 14001:2015
 شماره گواهینامه:   938
 دامنه:  Design and Production of Welding Fluxes and Processing of WeldingWires
 تاریخ صدور گواهینامه:   22/04/2018
 تاریخ انقضا گواهینامه:   22/04/2021
 وضعیت: فعال
 نوع گواهینامه:  ISO10002:2004
 شماره گواهینامه:  938
 دامنه:  Design and Production of Welding Fluxes and Processing of WeldingWires
 تاریخ صدور گواهینامه:  22/04/2018
 تاریخ انقضا گواهینامه:  22/04/2021
 وضعیت:  فعال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
کد 938