1047

 

نام شرکت:

شرکت یکتاز سیکلت کویر

KAVIR Yektaz Cyclet Co.

 

نوع گواهینامه: ISO 9001:2015 
شماره گواهینامه: AQC 1047
دامنه: Production of all types of motorcycles
and after sales services
تاریخ صدور گواهینامه: 26/01/2019
تاریخ انقضا گواهینامه: 26/01/2022
وضعیت: فعال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
1047