کد 962


نام شرکت:

صنایع مفتولی زنجان

Zanjan Wire Industries

نوع گواهینامه: ISO9001:2008,ISO14001:2004,ISO18001:2007,ISO10002
شماره گواهینامه: 962
دامنه: Production of all kind of Steel, ACDR,Armor, Galvanized, Welding (CO2), Spring and Coppered Wires.
تاریخ صدور گواهینامه: 17/07/2015
تاریخ انقضا گواهینامه: 17/07/2018
وضعیت: ابطال

 


 
نام شرکت:

صنایع مفتولی زنجان

Zanjan Wire Industries

نوع گواهینامه: ISO9001:2008
شماره گواهینامه: 962
دامنه: Production and sales of fiber Conceret
تاریخ صدور گواهینامه: 09/12/2014
تاریخ انقضا گواهینامه: 09/12/2016
وضعیت: ابطال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
کد 962