910


نام شرکت:

صفا صنعت آذربایجان

  Safa Sanat Azarbayjan Co

نوع گواهینامه: ISO9001,OHSAS18001,ISO14001,ISO50001,CE
شماره گواهینامه: 929
دامنه:  Test and Calibration of Measurment Devices
تاریخ صدور گواهینامه: 09/03/2016
تاریخ انقضا گواهینامه: 09/03/2019
وضعیت: ابطال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
910