کد 946


نام شرکت:

صنایع فلزی خوانسار

Metal industry Khansar

نوع گواهینامه: ISO9001:2008
شماره گواهینامه: 946
دامنه: Production of PC-Strand and PC-Wire
تاریخ صدور گواهینامه: 01/10/2015
تاریخ انقضا گواهینامه: 01/10/2018
وضعیت: ابطال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
کد 946