کد 920


نام شرکت:

بید وایر

beadwire
نوع گواهینامه: ISO9001:2008,ISO14001:2004,OHSAS 18001:2007,ISO10002:2014
شماره گواهینامه: 920
دامنه: Production of bead wires
تاریخ صدور گواهینامه:

12/12/2013

تاریخ انقضا گواهینامه: 20/12/2019
وضعیت: فعال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
کد 920