کد 951


نام شرکت:

قند فریمان بلورین

(Blourin Fariman Suger Co)

نوع گواهینامه: ISO 9001:2008
شماره گواهینامه: 951
دامنه: Manufacturing, Packing , Processing Sugar and candy
تاریخ صدور گواهینامه: 27/01/2016
تاریخ انقضا گواهینامه: 27/01/2019
وضعیت: فعال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
کد 951