کد 981


نام شرکت: آوان فولاد شرق (Avan Fulade Shargh)
نوع گواهینامه: ISO 3834-2
شماره گواهینامه: 981
دامنه: Constructive Steel Structures
تاریخ صدور گواهینامه: 21/05/2016
تاریخ انقضا گواهینامه: 21/05/2019
وضعیت: ابطال
   دانلود گواهینامه
نوع گواهینامه:  ISO 9001:2008
شماره گواهینامه: 981
دامنه: Constructive Steel Structures
تاریخ صدور گواهینامه: 21/05/2016
تاریخ انقضا گواهینامه: 21/05/2019
وضعیت: ابطال
 دانلود گواهینامه

 

کد 981