ثبت نظرات و شکایات

در صورتیکه در راستای افزایش کیفیت خدمات شرکت پیشنهادی دارید، یا نسبت به خدمات ارائه شده این شرکت انتقاد و شکایتی دارید، خواهشمندیم از این طریق موضوع خود را با ما در میان بگذارید .

پیغام ارسالی مستقیما توسط مدیریت دریافت و مطالعه خواهد شد.