عضویت/ ورود به باشگاه مشتریان

همواره در تلاشیم اطمينان حاصل کنيم که تجربه استفاده از باشگاه مشتريان  انطباق کیفیت آسیا براي شما خوشايند است

شرایط عضویت

1-كليه متقاضيان ثبت نام در دورههاي آموزشي شرکت انطباق کیفیت آسیا  ميتوانند با مطالعه مشخصات و تاريخ برگزاري دوره هاي آموزشي و با توجه به ستون پيش نيازهاي هر دوره، دوره هاي مورد علاقه خود را انتخاب نمايند.
2- متقاضياني كه از طرف شركتهاي خود معرفي شوند، با ارسال نامه معرفي آن شركت به نمابر 88320996 ،از آنها پيش ثبت نام بعمل مي آيد. درصورت معرفي بيش از 5 نفر براي يك دوره آموزشي، ثبت نام در آن دوره براي معرف رایگان در نظر گرفته مي شود.
3- تكميل فرم درخواست دوره هاي آموزشي و ارسال آن به شرکت انطباق کیفیت آسیا  جهت قطعيت ثبت نام در دوره هاي آموزشي الزامی است.
4- براي انجام ثبت نام قطعي، لازم است هزينه ثبت نام به  شماره حساب 54142415 بانك ملت به نام عصر کیفیت واريز گردد وكپي فيش به نمابر 88549905 ارسال گردد. خواهشمند است در فيش هاي واريزي ارسال شده حتما نام و  نام خانوادگي شركت كنندگان، نام شركت، نام دوره و تاريخ دوره موردنظر درج گردد تا در ثبت نام متقاضيان اشتباهي صورت نگيرد.
5- متقاضيان ميتوانند جهت ثبت نام در ساعات اداري به واحد آموزش شرکت انطباق کیفیت آسیا به نشانی(تهران- خیابان شهید بهشتی-خیابان شهید احمد قصیر –خیابان یکم-پلاک 6-واحد 20 ) مراجعه نمايند و يا از طریق سایت www.aqcc.ir از تقویم آموزشی مطلع و با تلفنهاي 88549906-88549902-88549905 تماس حاصل فرمايند.
تذكر : هرگونه انصراف از شركت در دوره بايد توسط متقاضي تا يك هفته قبل از برگزاري دوره كتبا به واحد آموزش اعلام گردد. در غير اين صورت فقط 50 %از شهريه پرداختي مسترد خواهد شد. و هم چنین به قیمتهای اعلام شده، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده مصوب اضافه میگردد.

تعاریف

عضو حقیقی : اعضایی که در دوره های آموزشی شرکت می کنند.
عضو حقوقی : سازمان یا شرکت هایی که اقدام به برگزاری دوره ها در محل سازمان یا فرستادن کارکنان به دوره های آموزشی شرکت انطباق کیفیت آسیا کرده اند.
فرم اعضای حقیقی و حقوقی
فرم درخواست دوره آموزشی

کارت های اشتراک

کارت برنزی
مشتریان در ابتدای عضویت از  مزایای کارت برنزی که در جدول درج شده است، برخوردار خواهند بود.  
 
هم چنین مشتریانی که 1 گواهینامه از شرکت اخذ کرده باشند میتوانند با لحاظ درصد تخفیف 70% تبلیغات و رزومه خود را در نشریه عصر کیفیت به انتشار برسانند.
کارت نقره ای
شرایط دریافت کارت اشتراک نقره ای علاوه بر کسب درصد امتیاز لازم، اخذ 3 گواهینامه از شرکت انطباق کیفیت آسیا می باشد.
خدمات این کارت در جدول ذکر شده و علاوه بر آن مشتریانی که 3 گواهینامه از شرکت اخذ کرده باشند میتوانند به صورت رایگان تبلیغات و رزومه خود را در  1 صفحه از  نشریه عصر کیفیت به انتشار برسانند.
کارت طلایی
شرایط دریافت کارت اشتراک طلایی علاوه بر کسب درصد امتیاز لازم، اخذ 5 گواهینامه از شرکت انطباق کیفیت آسیا می باشد.
 
خدمات این کارت در جدول ذکر شده و علاوه بر آن مشتریانی که 5 گواهینامه از شرکت اخذ کرده باشند میتوانند به صورت رایگان تبلیغات و رزومه خود را در  2 صفحه از  نشریه عصر کیفیت به انتشار برسانند.
باشگاه مشتریان انطباق کیفیت آسیا
شرکت انطباق کیفیت آسیا در جهت تامین رضایت مشتریان خود و با هدف برقراری ارتباط مستمر و موثر با مشتریان خود ، دوره های آموزشی متناسب با نیاز افراد و سازمان ها ارائه داده و اقدام به ایجاد باشگاه مشتریان کرده است و شرایط و مزایای زیر را با توجه به سوابق و شرایط مشتریان ارائه نموده است :

برای اطلاع کامل از دوره های آموزشی به قسمت آموزش مراجعه کرده و تقویم آمورشی شرکت را دریافت نمایید.عضویت/ ورود به باشگاه مشتریان