استعلام گواهینامه

  برای بررسی وضعیت گواهینامه خود می توانید شماره (Certificate No) که در گواهینامه خود مشاهده می کنید در کادر زیر وارد نموده و سپس دکمه جستجو را فعال نمایید.وضعیت اعتبار آن را مشاهده کنید. (سمت چپ گواهینامه )
در صفحه مشاهده شده با کلیک بر روی کد خود می توانید در صفحه بعدی تصویر و مشخصات کامل گواهینامه دیده می شود.
همچنین می توانید توسط بارکد خوان تلفن همراه خود بارکد موجود در گواهینامه از صحت و ثبت گواهینامه مطلع گردید. 

همچنین برای پیگیری گواهینامه در سایت سازمان تایید صلاحیت ایران بر روی لینک ( NACI.isiri .ir)  کلیک نمایید.