َAQC (شرکت انطباق کیفیت آسیا) ISO /IEC 17021-1 از NACI
یک سازمان صدور گواهینامه سیستم مدیریت معتبر توسط خدمات اعتباربخشی بین المللی (NACI) تحت استاندارد ISO / IEC 17021 است – الزامات مربوط به  سازمان های ارائه دهنده خدمات ممیزی و صدور گواهینامه سیستم های مدیریت. برای مشاهده گواهینامه و صحت اعتبار لطفا اینجا را کلیک کنید.
AB ایران : سازمان تایید صلاحیت ایران NACI  در این سازمان با نام شرکت انطباق کیفیت آسیا و با این برند مورد تایید قرار گرفته و براساس استانداردها والزامات این سازمان مشغول به فعالیت ممیزی و ثبت و صدور گواهینامه می باشد. کد مورد تایید 110 می باشد 

 ISO / IEC 17021   Proks  از TURKAK

 در سال 2001 توسط دکتر بهاتین تایلان ، عضو هیئت علمی دانشگاه دكوز ایلیل ، شركتی با هدف انجام ممیزی و صدور گواهینامه تأسیس نموده است.
در سال 2014 با تکمیل مراحل اعتباربخشی TURKAK مجوز صدورگواهینامه های ISO 9001 ، ISO 14001 ، ISO 22000 و ISO 27001 ابرای این شرکت صادر گردید. هم اکنون صدور گواهینامه حلال را نیز با داشتن مجوز رسمی دارا می باشد. 
 برای مشاهده گواهینامه و صحت اعتبار لطفا اینجا را کلیک کنید.