آموزش مبانی و الزامات ISO 9001:2015 شرکت انتقال گاز منطقه 6 بندرعباس

 دوره آموزشی سه روزه مبانی و الزامات ISO 9001:2015  با حضور پرسنل محترم شرکت انتقال گاز منطقه 6 بندرعباس برگزار گردید. 

دسته ها: آموزش

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
آموزش مبانی و الزامات ISO 9001:2015 شرکت انتقال گاز منطقه 6 بندرعباس